Referat af rep.møde 2019

 

Referat Repræsentskabsmøde for Turneringsskydning 2019

Mandag den 4. marts 2019

Sted: Køge Herfølge Jagtforening, Billesborgvej 42A, 4681 Herfølge

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

Musse

Generalforsamlingen bliver konstateret lovligt indkaldt.

Deltagere: (Alle foreninger var vist til stede)

Morten og Hans - Viby Jagt, Søren og Karsten - Hvalsø Osted, Peter Larsen Kbh Hvidovre, Kim og Ebbe NKFF, Michael – Slangerup, Svend og Thor – Skibby, Kim – Gribskov, Jasper og Jan – Greve, Kasper og Robert – KFK, Daniel - Haslev Faxe, Flemming og Henning – Skovbo, Jan og Torben - Køge Herfølge, Kasper – Kulhuse, Jeanette – Roskilde, Palle og Musse -Hedehusene, Helle – Gilleleje, Jørgen Ørn – tavlefører.

  1. Valg af referent

Helle

  1. Formandens beretning

Palle: 38 hold stillede op i 2018 – der manglede 1 hold i henholdsvis i 2. division og i 4. division

Der er 2 åbne pladser i 2019. Prøvede at have 1. og 4. division sammen og det fungerede fint.

Gribskov er med som medhører på mødet for at se, om der er plads i divisionen.

Regelsættet ligger på 40i40’s hjemmeside. Alle opfordres til at læse dette, så egne regler undgås.

Foreningen har holdene – så selv om det er skytternes forening, så er det foreningen, der betaler for pladsen og derfor ”ejer” pladsen. Normalt klares omrokeringer eller holdsætning i mindelighed.

Det er bestyrelsen, der afgør indplaceringerne af nye hold eller hold med nye navne.

Hans Jørgen gik af efter 25 år – hvilket vi ikke fik hædret ordentligt, så der købes et par gode flasker.

  1. Kassererens beretning og kontingent

Ebbe, kasserer: Der mangler lidt kontoudtog etc, så der er ikke rigtigt noget dokumentation, hvorfor der ikke var beretning fra kassereren. Der er 700 kr i minus i sidste sæson. Der er 400kr på bankkontoen. Større pengeforbrug skal godkendes af bestyrelsen.

Der skal laves en foreningskonto, da der står omkring 10.000 kr i perioden april til juni, og pengene først bruges i juni.

Foreningskonti koster omkring 2.000 kr, så det er fornuftigt at lægge det ind under en anden forening. Det foreslås at Henning fra Skovbo bliver ny kasserer, så det lægges ind under Skovbos konto.

Dette blev vedtaget enstemmigt.

Palle foreslår hævning af kontingent til 300 kr.

Enstemmigt godkendt.

Der foreslås at der udsendes kontoudtog af foreningens konto til deltagerne.

Det tages til efterretning

Nyt kontonummer kommer på 40i40.

 

  1. Valg af Formand                 

På valg Palle Olsson - Enstemmigt genvalgt

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer   

På valg Marie Louise Achton-Lyng, Torben Broløs - Enstemmigt genvalgte

 

  1. Holdtilmelding

1.division

KFK6

KFK1

NKF1

KHJX

GREVE2

SKOVBO1

HFJ1

GILLELEJE1

KULHUSE1

SKIBBY1

 

2. DIVISION

HFJ2

NKF3

HFJ4

ROSKILDE2

VIBY1

KHJ2

KFK2

KFK4

GILLEJE2

NKFF4

 

3. DIVISION

HOJ1

ROSKILDE3

KFK5

HASLEV1

NKFF2

SLANGERUP

KHJ3

HFJ5

GREVE1

HOJ2

 

4. DIVISION

SKIBBY2

HVIDOVRE1

GILLELEJE3

GREVE3

SKOVBO3

SKOVBO2

VIBY3

VIBY2

GREVE4

GRIBSKOV

 

Venteliste

  1. KHJ4

 

  1. Indkomne forslag

Afslutning:

2 divisioner på: Køge Herfølge og Greve

Eller

Alle 4 divisioner holdes på KFK, som så giver afkald på andre skydedage.

Afstemning 16 stemmer – 9 stemte på at afholde afslutning på KFK, hvilket blev bestemt.

 

Ændringer af vedtægter

Sidste ændring i 2016

Alle ændringsforslag blev vedtaget enstemmigt

Kommentar fra Ørn: Det rettede regelsæt er nu tilgængeligt på 40i40

 

Forskellige priser på forskellige baner. Det foreslås at lave en ensartet pris på f.eks. 60 kr

Det argumenteres imod ved at der er forskellige priser på almindelige træningsdage og turneringsdage. 55/60kr

Forslaget trækkes.

 

  1. evt.

Miljøduer – det foreslås at tage en snak med de klubber, der bruger duerne nu.

 

Nyeste kommentarer

16.06 | 10:56

Hej Ørn der er vist byttet rundt på point for 1. Div mellem kulhuse og skovbo 1

...
30.05 | 08:56

Hej syntes det er for ringe, at 3div. Skulle vente på KFK d.24/5 kom først igang med 30 min forsinkelse

...
04.05 | 17:29

Men man kan jo slette sine fejl herinde

...
04.05 | 17:28

Ja ja ørn

...