Ref. af startmøde 2015

 

Sted:

Skovbo Jagtforenings Klubhus

Dato:

24-3-2015

 

 

 

 

 

Deltagere:

 

 

 

 

 

 

Palle Olsson, Hans Jørgen Pedersen, Musse, John Hansen, Helle Udesen, Johnny Poulsen, Steen Sørensen, Karsten Villumsen, Henning Christiansen, Torben Broløs, Jesper, Jan Christensen, Svend B. Pedersen, Dennis Andersen, Johnny Pedersen, Flemming Haburg, Ebbe Hansen, Børge Madsen, Johnny

Afbud:

Stevns, Greve og Slangerup jagtforening

 

 

 

Punkt

Emne

Konklusioner

1

Valg af dirigent

Henning Christiansen

 

2

Valg af referent

Musse

 

3

Formandens beretning

Palle Olsson – Der har i 2014 været god stemning imellem holdene, desværre har vi modtaget 2 klager fra Dragsholm og vi vil derfor i 2015 ikke have mulighed for at benytte Dragsholm i hverdagene, men er blevet tilbudt nogle lørdage. Vi skyder kun på hverdage og derfor vil vi takke pænt nej til det tilbud.

Hagested/Gislinge er blevet forespurgt om mulige skydedage hos dem, men de afventer svar på en ny miljøgodkendelse og kan derfor ikke give svar på nuværende.

En anden mulighed for at lette arbejde med planlægning vil være at ændre 1 div. fra 8 skydninger til 7 i stedet. Palle har lovet at arbejde videre med dette forslag.

Denne turnering er ikke ejet af Danmarks Jægerforbund og derfor kan alle optages om de er medlem af DJ eller ej. Vi er her for at have det sjovt og skyde nogle lerduer.

 

Afslutningen fik en lidt dårlig afslutning, da ikke engang de hold der havde vundet præmier mødte op. John Hansen foreslog at møder man ikke op, bliver man diskvalificeret til næste år. Dette var der dog ikke stemning for. Turneringen forventes at have opstart slut april/start maj.

  •  

 

4

Kasserers beretning

Hans Jørgen Petersen:

Alle fremmødte har fået udleveret regnskabet og det blev gennemgået af HJP.

Bankbeholdning pr.31-12-2014 -. 10.775,75kr

Der er modtaget betaling for 37 hold, der ventes tilmelding for ca.40 hold. Hedehusene/Fløng mangler at betale for 2014.

HUSK AT MÆRKE JERES INDBETALINGER MED KLUBHAVN OG HOLD.NR

 

5

Valg af Formand

Palle Olsson var på valg og modtog genvalg. 

 

6

Valg af bestyrelsesmedlem

Jens Christian Wortmann var på valg og modtog ikke genvalg pga. rejse til USA med familien i 3 år.

Musse blev opstillet og takkede ja – hun blev valgt.

 

7

Hold tilmelding til Divisionerne 1, 2, 3 og 4

 

1.div.10 hold

2 div.10 hold

3 div.10 hold

4 div.10 hold

 

Alle hold skal melde deres holdformand til Ørnen på følgende mail. JB@UUSS.DK

 

KFK´s ene hold skulle rykke ned i 2.div og Roskilde 2 skulle rykke op i 1.div. Disse to foreninger blev enige om at KFK bliver i 1.div og Roskilde 2 bliver i 2.div.

Greves baner bliver ikke brugt i 2015, grundet ombygning og duerne ikke holder målene.

Hvalsø/Osted er måske med for sidste gang, da også denne bane er lukningstruet pga. ny lokalplan.

Kulhuse har tilkendegivet at vi kan benytte deres bane 2 onsdage og det takker vi for.

 

Der ud over søgte Gilleleje om optagelse i turneringen.

Nogle mente at det var meget langt at køre, men da vi i fremtiden får svært ved at have baner nok grundet lukning – blev man enige om at prøve dette for sæsonen 2015. Gilleleje er derfor optaget og skal stille med hold i 3.div.

 

Forening og antal hold

Viby – 3

Hedehusene/Fløng – 6

Hvalsø/Osted – 2

Skovbo – 3

Vellerup – 1

Køge/Herfølge – 5

NKFF – 3

Greve – 4

Roskilde – 2

KFK – 6

Gilleleje – 1

Stevens – 1

Slangerup – 1

Skibby – 2

 

TOTAL 40 hold  

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indkommende forslag:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henning Christiansen stillede forslag om ændring af afslutning – sådan at det bliver delt op i 2 afslutninger.

 

  • Det blev besluttet at dele afslutningen op sådan at 1. & 2.div. afslutter samme dag og 3. & 4. afslutter samme dag på hver deres baner.

Afslutningen bliver afholdt på

  • 1. & 2.div. Hvalsø/Osted
  • 3. & 4.div Køge/Herfølge

 

Torben Broløs stillede forslag om ændring af hold opstillingen, sådan at alle div. Kan skyde med 6 mand på holdet og 4 tællende og hvor der ikke skal udpeges en reserve.

Dette blev besluttet – dog er det stadig muligt i 3 og 4 div. at skyde med 3 dublere.

Dette testes i alle divisioner i 2015 og tages op på ny i 2016.

 

Henning Christiansen stillede forslag om af tvungen brug af briller bliver slettet.

Dette forslag blev ikke godkendt, da vi skyder efter DJ´s jagtregler og heri står der at der tvungen brug af briller og hørerværn.

 

 

Mødet sluttede i god ro og orden kl.20.45

 

 

 

Venlig hilsen

Marie-Louise Achton-Lyng / Musse

Nyeste kommentarer

16.06 | 10:56

Hej Ørn der er vist byttet rundt på point for 1. Div mellem kulhuse og skovbo 1

...
30.05 | 08:56

Hej syntes det er for ringe, at 3div. Skulle vente på KFK d.24/5 kom først igang med 30 min forsinkelse

...
04.05 | 17:29

Men man kan jo slette sine fejl herinde

...
04.05 | 17:28

Ja ja ørn

...